เสาห้าต้น

เสา ๕ นี้แทนสัญลักษณ์ ๕ ประการในพุทธศาสนา ซึ่งอาจารย์พุทธทาสให้แต่ละคนกำหนดเอาเอง เพื่อเอาไปใช้ในชีวิต เช่น ศีล ๕, ธรรม ๕, ขันธ์ ๕ สำหรับท่านเองแล้ว ท่านใช้น้อมระลึกถึงในเรื่อง อินทรีย์ ๕ / พละ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

เหนือซุ้มประตูทางเข้ายังมีสัญลักษณ์นกฮูก ที่คนทางใต้เชื่อว่าเป็นสัตว์อัปมงคล ท่านพุทธทาสกลับเห็นว่านกฮูก คือสัญลักษณ์ของนักปราชญ์ และสนอให้รู้จักฟังให้เต็มหู ดูให้เต็มตา พูดจาให้แหลมคมเหมือนนักปราชญ์

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: