ธรรมาศรมนานาชาติ

ธรรมาศรมนานาชาติ (International Dharma hermitage) หรือสวนโมกข์นานาชาติ จัดสร้างขึ้นโดยความดำริของท่านอาจารย์พุทธทาส เพื่อประกาศหัวใจของพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง นำหัวใจของพุทธศาสนาไปใช้ได้จริงและสมบูรณ์ ขจัดสิ่งแปลกปลอมขัดแย้งต่อพุทธศาสนา เพื่อความสำเร็จแห่งปณิธาน ๓ ประการ เพื่อให้มีสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมสงบเงียบเป็นธรรมาติ เอื้ออำนวยต่อการฝึกปฏิบัติธรรมให้มากที่สุด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร่มรื่นไปด้วยสวนมะพร้าวและต้นไม้นานาพรรณ ทิศตะวันตกและทิศใต้โอบล้อมด้วยภูเขาเขียว เชิงเขามีล่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ โครงการเริ่มต้นจากการจัดเตรียมสถานที่ในปั ๒๕๒๘ เสร็จพร้อมใช้ในการจัดอบรมครั้งแรกให้กับชาวต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา ด้วยความมุ่งหวังที่ว่า "ถ้าฝรั่งรู้ธรรมะมากขึ้นโลกนี้จะมีสันติภาพมากขึ้น เพราะฝรั่งเขามีอิธพลมากมีอะไรมากกว่า ถ้าเขารู้ธรรมะแล้วมันก็ช่วยให้โลกนี้รู้ธรรมะกว้างขึ้นเร็วขึ้น"

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: