โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทูตภาคฤดูร้อนสวนโมกข์

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทูตภาคฤดูร้อนสวนโมกข์

วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๒๘ เมษายน .. ๒๕๖

 

 

หลักการและเหตุผล

        เด็กเป็นผู้สร้างโลกในปัจจุบันและอนาคต ถ้าเราสร้างเด็กให้มีศีลธรรมวันนี้ วันหน้าเราจะมีผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมด้วย  การสร้างเด็กให้มีศีลธรรมด้วยการบวชเป็นสามเณรหรือ เป็นเด็กวัด  เพื่อเขาจะได้รับการอบรม  แนะนำสิ่งที่เขาต้องรู้  ควรรู้ เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ ความขยัน ความมุ่งมั่น การเรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย การบังคับตนเอง  ความรอบรู้ และแวดล้อมทางศีลธรรม  ใช้ระยะเวลา ตามสมควร ในการเตรียมตัว การศึกษาอบรมและ การออกเผยแผ่

 

วัตถุประสงค์                    

                   ๑) ให้เด็กในพื้นที่ (อ.ไชยา  อ.ท่าฉาง  อ.ท่าชนะ) เข้าร่วมโครงการ

                   ๒) ให้เด็กได้ตอบแทนคุณมารดาและบิดา

                   ๓) ให้เด็กได้ศึกษาระเบียบวินัย ให้ได้อบรมการบังคับตัวเอง  และรอบรู้สิ่งที่ตัองรู้

                   ๔) ให้เด็กได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการปฏิบัติธรรม

                   ๕) ให้เด็กได้ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

 

  วิธีการ คุณสมบัติ และระยะเวลา

                            ประชาสัมพันธ์โครงการตามโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอไชยา ท่าฉาง  ท่าชนะ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครที่อาคารธรรมทาน และนัดวันสัมภาษณ์ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ (โทรนัดสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕ หรือ เบอร์ ๐๘๓๕๙๖๐๘๑๘ (คุณวินัย)) พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมาสัมภาษณ์ด้วย.

                            วันที่ ๑๖ - ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  พระอาจารย์และเจ้านาคที่มาอยู่ก่อน เดินสำรวจเส้นทางการจาริกธุดงค์   สวนโมกข์วัดตะกรบและผู้สมัครเข้าอยู่วัดวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. รวม ๑๒ วัน เพื่อเป็นนาคเตรียมตัวบวชเณรรวม  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. โกนผมเจ้านาค  และบรรพชาสามเณรหมู่เวลา   ๙.๐๐ น วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ลานหินโค้งวัดธารน้ำไหล  โดยท่านอาจารย์พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕  เมษายน  ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดธารน้ำไหล  สวนโมกขพลาราม  พักที่อาคารท่านอาจารย์โพธิ์ ในค่ายธรรมบุตร  วันที่ ๑๖ - ๑๘  เมษายน  เข้าคอร์สที่สวนโมกข์นานาชาติเพื่อเตรียมตัวออกเผยแผ่และปฏิบัติจาริกธุดงค์ ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ 

                          วันที่ ๑๘  -๒๗  ออกเดินเท้าจาริกธุดงค์ เผยแผ่พระศาสนา วันที่ ๒๘ เมษายนเวลา  ๖.๓๐น. ลา-สิกขาพร้อมกันที่ลานหินโค้งโดยท่านเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล

 คุณสมบัติบวชผู้ที่บวชเป็นสามเณรและเด็กวัด

                         ๑) สำหรับสามเณรเด็กต้องมีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ รับจำนวนจำกัด ๓๕ คน

                         ๒) สำหรับเด็กวัดต้องมีอายุ อายุ ๑๐ - ๑๑ ปี รับจำกัด ๒๐ คน มีสุขภาพกายใจปกติ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง

 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวนำมาด้วย

                         ๑)เสื้อผ้าสีขาว ๒ชุด                ๒)ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้น
                         ๓)ไฟฉาย                               ๔)รองเท้าแตะสีดำ หรือ สีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย

                         ๕)สมุดบันทึกปกแข็ง ๒๐๐ แผ่น ปากกา ๒ ด้าม 

 สิ่งที่ไม่ต้องนำมา

                         ๑) เงิน  และของมีค่า       ๒) โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลกโทรนิคเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลาย  

                         ๓) ยาเสพติดทุกชนิด      ๔) หมอนผ้าห่ม 

                         ๕) ของเล่น อาวุธ  ๔) ขนม นม

                         ๕) แป้ง

พระอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

                         ๑) พระอาจารย์พระภาวนาโพธิคุณ                                            ที่ปรึกษา

                         ๒) พระอาจารย์พระอธิการสุชาติ  ปัญญาทีโป                            ที่ปรึกษา

                         ๓) พระอาจารย์เมธี  สุเมธโส                                      ประธานดำเนินงาน

                         ๔) พระอาจารย์ศักดิ์ชัย                                          รองประธานดำเนินงาน

 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอบรมนาค

                         ๑) คุณครูประยงค์           นาคน้อย                    ๒) คุณครูพรศักดิ์            อ่ำใหญ่

                         ๓) คุณครูแช่ม                อริยพรบำรุง               ๔) คุณครูจำลอง              นิลทจันทร์

                         ๕) คุณครูเมตตา             พานิช                         ๖) คุณณรงค์                    เสมียรเพชร

                         ๗) คุณสุพล                    โลห์ชิตกุล                 ๘) แม่ชีมาลี  และคณะ 

                         ๙) ธรรมมาตาสุภาวิณี     วิบูลย์เขตร์              ๑๐) คุณสุนทร                คณนา

รายชื่อพระพี่เลี้ยง

                         ๑)พระอาจารย์อมรเทพ  อคฺคเตโช                 ๒)พระอาจารย์มหาธงชัย  วณฺณวีโร

                        ๓)พระมหายศนา                                             ๖)พระทวีทรัพย์

 ตารางปฏิบัติช่วงเป็นนาค

๐๕.๐๐ น.             ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๕.๓๐ น.            ทำวัตร สวดมนต์แปลจิตตภาวนา อาคารท่านอาจารย์โพธิ์ ค่ายธรรมบุตรซ้อมท่องคำขานนาคหมู่ที่จำเป็น

๐๖.๐๐ น.              โยคะ โดยอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

๐๗.๐๐ น.             ทำงานประจำวัน

๐๘.๐๐ น.             รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ น.              ธรรมบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑.๐๐ น.              รับประทานอาหารเที่ยง

๑๒.๐๐ น.             พักผ่อนชมดีวีดีพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก(เลือกบางตอน)  ณ หอประชุมตรงข้ามโรงครัว

๑๓.๐๐ น.             จิตตภาวนา

๑๔.๐๐ น.             เข้าฐานขานนาค

๑๖.๐๐ น               ทำงานกรรมกร สละเหงื่อล้างความเห็นแก่ตัว

๑๗.๐๐ น.             อาบน้ำ จิตตภาวนา

๑๘.๐๐ น.             ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๓๐ น.            ทำวัตร สวดมนต์เย็น ซ้อมขานนาคหมู่

๒๐ .๐๐ น.            ถอดบทเรียนประจำวัน ชี้ขุมทรัพย์โดยพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง

๒๑.๐๐ น.             เข้านอน

 

วันโกนผมนาคเณร และเด็กวัด  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐

       ๑๓.๐๐ น.     พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง โกนผมนาคเณร บริเวณรอบอาคารท่านอ.โพธิ์ ค่ายธรรมบุตร

       ๑๗.๐๐ น.     เดินไปกราบอัฐิท่านอาจารย์พุทธทาส

       ๑๘.๐๐ น.     น้ำปานะ

       ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตรเย็น

       ๒๐.๐๐ น.     ตรวจสอบเอกสารการบวช

       ๒๑.๐๐ น.     นอน ที่อาคารท่านอ.โพธิ์

 

วันบรรพชาหมู่   วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม

              ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน

            ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่ลานหินโค้ง  เช้าร่วมกับพระภิกษุ เตรียมสถานที่การบรรพชาที่ลานหินโค้ง สวนโมกข์วัดธารน้ำไหล ให้พร้อม ไปอาบน้ำ เปลี่ยนชุดนาค

            ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารที่โรงอาหารใกล้โรงครัว ตรวจสอบแบบคำขอบรรพชาให้เรียบร้อยมีลายเซ็นมารดาบิดา (อีกครั้ง) นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้ในการบรรพชา
            ๐๙.๓๐ น. ท่านอาจารย์พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึง พ่อแม่รับผ้าจีวรจากพระพี่เลี้ยง เข้าไปนั่งใกล้ๆให้ตรงกับนาคเณร เมื่อพร้อมท่านอาจารย์ฯให้โยมสมคิด มีเผือก นำไหว้พระรัตนตรัย อาราธนาศีล ให้นาคเณรกล่าวคำขอขมาต่อมารดาบิดา ผู้มีพระคุณ  เมื่อพร้อมท่านอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ ให้สัญญาณเริ่มกล่าวคำขอบรรพชา ได้ ด้วยเสียงดังฟังชัด พระอุปัชฌาย์สอนนาค บอกตะจะกัมมัฏฐาน แล้วเอาอังสะคล้องคอให้นาคเณรไปห่มจีวรที่โรงมหรสพทางวิญญาณ กับพระทั้งที่อยู่ประจำ และพระอาคันตุกะ ช่วยห่มจีวรให้นาค รอจนพร้อมกันทุกคน จึงเข้าแถวกลับเดินไปที่ลานหินโค้งเพื่อ กล่าวคำขอศีล ๑๐ ขอนิสัย เสร็จพิธี การบรรพชาสามเณรหมู่แล้ว เข้าแถวไปฉันเพลที่โรงฉัน (ผู้ปกครองเตรียมอาหารใส่ปิ่นโต หรือ ภาชนะอย่างอื่นมาเลี้ยงพระภิกษุ พระพี่เลี้ยง สามเณร และญาติที่มาร่วมงานฯด้วย)
            เวลา ๑๒.๓๐ น.   ประชุมผู้ปกครอง ทำความเข้าใจในการอบรม ผู้ปกครองลงชื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยง  สามเณรถ่ายรูปร่วมกับโยมพ่อโยมแม่ ญาติที่มาร่วมงาน เดินกลับไปพินธุจีวรที่อาคารท่านอาจารย์โพธิ์ เพื่อศึกษาอบรมต่อไป )

 

 ตารางปฏิบัติช่วงเป็นสามเณร

๐๔.๐๐ น.             ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๔.๓๐ น.            ทำวัตรเช้าที่ลานหินโค้ง

๐๖.๐๐ น.              เตรียมตัวบิณฑบาต

๐๘.๐๐ น.             ฉันบิณฑบาต ที่หอประชุมอบรมตรงข้ามโรงครัว

๑๐.๐๐ น.              ฟังธรรมซีดีท่านอาจารย์พุทธทาส(วันเว้นวัน)  ที่ลานหินโค้ง

๑๑.๐๐ น.              ฉันเพลที่โรงฉัน

๑๒.๐๐ น.             ทำความสะอาดโรงฉัน พักกับพระพี่เลี้ยง

๑๕.๐๐ น.             ฟังธรรมพระเถระ

๑๖.๐๐ น.              กวาดลานวัด

๑๗.๐๐ น.             สรงน้ำ

๑๘.๐๐ น.             น้ำปานะ

๑๙.๐๐ น.              ทำวัตรเย็น  ๓ภาษา(บาลี ไทย อังกฤษ)ที่ใต้ถุนอาคารท่านอาจารย์โพธิ์

๒๐.๐๐ น.             ถอดบทเรียนประจำวัน ชี้ขุมทรัพย์โดยพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ปลงอาบัติ

๒๑.๐๐ น.             บันทึกประจำวัน ส่งพระพี่เลี้ยง จำวัด

 

รายชื่อพระเถระผู้สอน และให้การอบรม(เวลา ๑๕.๐๐น)

                       ๑) ท่านอาจารย์โพธิ์                       ๒) ท่านอาจารย์สุชาติ

                       ๓) ท่านอาจารย์สิงห์ทอง                ๔) พระอาจารย์ทวี

                       ๕) พระอาจารย์เมธี                         ๖) พระอาจารย์มณเทียร

                       ๗) พระอาจารย์ศักดิ์ชัย                   ๘) พระอาจารย์ปลัดพานิช

                       ๙) พระอาจารย์มหาเอื้อมโชค         ๑๐)พระอาจารย์ไพศาล

                     ๑๑)พระอาจารย์กัณฑรัตน์                ๑๒)พระอาจารย์มหาธงชัย

 

เส้นทางธุดงค์

                     ๑) ศาลาปฏิบัติธรรมบ้านหนองกรูด    ค้างคืนวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๒) วัดปาเลไลยก์                                  ค้างคืนวันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๓) วัดหน้าเมือง                                    ค้างคืนวันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๔) วัดสระพังจิก                                   ค้างคืนวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๕) วัดอิฐ                                              ค้างคืนวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๖) วัดจำปา                                           ค้างคืนวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๗) วัดตะกรบ                                       ค้างคืน วันที่  ๒๔-๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐

                                                                                 วันที่ ๒๖ เมษายน เดินเท้ากลับวัดธารน้ำไหล

                   -โทรนัดสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕ หรือ เบอร์ ๐๘๓๕๙๖๐๘๑๘(คุณวินัย))

                                                                                                                                             

     การสัมภาษณ์ของสามเณรนาคของสวนโมกข์        การเข้าอยู่ของสามเณรนาค วันที่ 19 มีนาคม 

 

 

 

 

 

 

  

 

อบรมอานาปานสติภาวนาสำหรับครอบครัว

 

 

อบรมอานาปานสติภาวนา (สำหรับครอบครัว)

 

ณ. ธรรมาศรมนานาชาติ(สวนโมกข์นานาชาติ)

 

สวนโมกขพลาราม ร่วมกับ ธรรมทานมูลนิธิ จัดให้มีการอบรมสมาธิภาวนาสำหรับครอบครัว
(พ่อ แม่ ลูก ญาติ รวมทั้งผู้สูงอายุ ฯลฯ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน
ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ทุก ๆ คนจะได้มีน้ำ(พระธรรม)สำหรับดับไฟและอาบรดจิตใจให้สดชื่นเยือกเย็น

เป็นความสุขชนิดที่ไม่อาจหามาได้จากทางอื่น.

 

 

 


  - กำหนดการอบรม

                        อบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

                        เข้าที่พัก     วันที่  ๑๑ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

                        กลับ          วันที่  ๑๕  เวลา     ๑๐.๐๐ น.

 

  - การเป็นอยู่

              ห้องพักเป็นห้องเดี่ยวติดกัน อาจพักห้องเดียวกัน หรือ คนละห้อง

  หรือ กางเต็นท์พักกลางสนามหรือในศาลา ฯลฯ

 

  - อาหาร

              ๒ มื้อ มื้อเช้าเป็นข้าวต้ม มื้อเที่ยงเป็นข้าวสวย ไม่มีเนื้อสัตว์ตอนเย็นเป็นเครื่องดื่ม

  โอวัลตินหรือ นมถั่วเหลือง (เด็กเล็กมีอาหารมื้อเย็นเลี้ยง) ตื่น ๐๕.๐๐ น. เข้านอน ๒๑.๐๐ น.

 

 - กิจกรรมประจำวัน

              ทำวัตรสวดมนต์ ฝึกสมาธิ ออกกำลังกาย บริหารกาย – จิต ฟังธรรมะ

   (อาจมีแยกกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กในวัยต่าง ๆ กัน)

  ทำกิจกรรมจิตอาสา เช่นปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ขนทราย ฯลฯ

 

ตารางอบรมอานาปานสติภาวนาสำหรับครอบครัว

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ธรรมาศรมนานาชาติ สวนโมกขพลาราม

 

วันที่ ๑๑ เมษายน

๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.

๑๖.๔๕ – ๑๘.๐๐ น

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

ลงทะเบียน เข้าที่พัก

กล่าวตอนรับ

แนะนำสถานที่

ดื่มน้ำปานะ(หรือมื้อเย็นสำหรับเด็กๆ)

ปฐมนิเทศ, ชมวีดีทัศน์ ชีวิตและงานท่านพุทธทาส

วันที่ ๑๒,๑๓,๑๔ เมษายน

๐๕.๐๐ น.

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

 

ระฆังปลุก

ทำวัตร สวดมนต์เช้า

ออกกำลังกาย

นั่งสมาธิ, เดินจงกรมรอบสระ,พัก

อาหารเช้า,พัก

ฟังซีดีธรรมะ

กิจกรรม

อาหารเที่ยง,พัก

ฝึกปฏิบัติภาวนา

กิจกรรม

ทำวัตรเย็น

กิจกรรม เหงื่อ คือน้ำมนต์ที่แท้จริง

ดื่มน้ำปานะ(หรือมื้อเย็นสำหรับเด็กๆ)

เดินรอบสระ, นั่งสมาธิ, นิทานก่อนนอน

วันที่ ๑๕ เมษายน

๐๕.๐๐ น.

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น

 

ระฆังปลุก

ทำวัตร สวดมนต์เช้า

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

อาหารเช้า/เก็บเครื่องนอน/เดินทางกลับ

 

 - กำหนดการสมัคร

              ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

 

 - วิธีการรับสมัคร

              ติดต่อสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่

              - อาคารคณะธรรมทาน เลขที่ ๖๘/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๑๐  

              -โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๓๑-๖๖๑-๒, ๐๗๗-๔๓๑-๕๕๒, ๐๗๗-๔๓๑-๕๙๖

              -โทรสาร ๐๗๗-๔๓๑-๕๙๗ 

              - มือถือธรรมมาศรมนานาชาติ : ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕

 

  - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  - ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.4shared.com/office/krLQjqBLce/family.html

 

    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=807family.zip#sthash.2EYjsVz7.dpuf

 

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=807family.zip#sthash.2EYjsVz7.dpuf

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อเข้าอบรม

 สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อเข้าอบรม

 

๑. ชุดปฏิบัติธรรม ผ้าถุงดำ, เสื้อขาวสำหรับปฏิบัติธรรม, เสื้อซับในตัวยาว, เข็มขัด(แม่ชีแต่งกายตามปกติ) เตรียมมาให้พอสำหรับอยู่ตลอดระยะเวลาการอบรมไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าโสร่ง กางเกงขาสั้น เสื้อรัดรูป สายเดี่ยว แขนกุด

๒. ชุดออกกำลังกาย กางเกงไม่รัดรูป, เสื้อยืด

๓. เสื้อกันหนาว ถุงเท้า เตรียมมาให้พอ เนื่องจากช่วงระยะเวลานี้อากาศเย็นและมีฝนตก

๔. นาฬิกาปลุก (ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นนาฬิกาปลุก)

๕. ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่ , ผงซักฟอก, ผ้าอนามัย , รองเท้าแตะ, กระบอกใส่น้ำร้อน (ถ้าต้องการใช้)
ผ้าเช็ดมือ ๔ ผืน สำหรับใช้ในเวลารับประทานอาหาร (ไม่ใช้กระดาษทิชชู)(ควรใช้ชุดชั้นในที่ซักแล้วแห้งง่าย เพราะสภาพอากาศชุ่มชื้น)

๖. ยาประจำตัว

 

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอย ของใช้ส่วนตัวควรเลือกชนิดที่บรรจุใส่ขวด เช่น สบู่, น้ำยาซักผ้า, และเตรียมมาให้เพียงพอสำหรับอยู่ตลอดระยะเวลาการอบรม
รับประทานอาหารตามที่โครงการจัดให้ ไม่นำอาหารแห้ง น้ำดื่มและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ มาทั้งสิ้น

หมายเหตุ - ไม่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดไว้ในระหว่างการอบรม
- มีรถรับจ้างรอที่ชั้นล่างอาคารธรรมทานมูลนิธิ เพื่อรับเข้าไปธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.

อบรมอานาปานสติภาวนา

อบรมอานาปานสติภาวนา

ณ  ธรรมาศรมนานาชาติ

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะ ชำนะการให้ทั้งปวง

 

 

"เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อานาปานสติเอวํ พหุลีกตา;      

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว      

ทำให้มากแล้ว อย่างนี้แล ;   

มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา,  ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่   

 อิติฯ   ด้วยประการฉะนี้แล."

 

          สวนโมกขพลาราม ร่วมกับ ธรรมทานมูลนิธิ จัดให้มีการอบรมสมาธิภาวนาแบบอานาปานสติ ซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติจนตรัสรู้ และทรงแนะนำให้ศึกษาปฏิบัติให้มาก เพราะอำนวยประโยชน์ทั้งด้าน ความสงบ (สมถะ) และ ความรู้รอบ (วิปัสสนา) สำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมะ และต้องการปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตนเอง

 

 68180a254

         

จุดประสงค์ของการอบรม
        เพื่อชี้แนะหลักธรรมที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง และเพื่อฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา จนสามารถสัมผัสความสงบเย็นภายใน และความเป็นอิสระของจิตใจ อันเกิดจาก ความประจักษ์ในสัจธรรม

 

กำหนดการอบรม
        วันที่ ๑๙ - ๒๗ ของทุกเดือน  (เข้าที่พักวันที่  ๑๙  ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. กลับ วันที่ ๒๗ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. )

 

        

หลักการเป็นอยู่ ๓ ประการ
   ๑. เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง
   ๒. เป็นอยู่อย่างง่าย กระทำสิ่งที่ยาก
   ๓. ใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อศึกษารอบรู้ธรรมชาติ (ธรรมะ)

 

 

 

          

    คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
         ๑. มีอายุ ๒๐ - ๖๕ ปี ทุกสาขาอาชีพ   (ผู้ที่อายุต่ำ/สูงกว่าที่ระบุอาจพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม)
         ๒. มีความตั้งใจจริงและศรัทธาที่จะรับการอบรม
         ๓. พร้อมและเต็มใจที่จะรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
         ๔. ให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบ ด้วยการงดพูดคุยสนทนา
         ๕. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทางกาย/จิต
         ๖. พร้อมที่จะอุทิศเวลา ตลอดการอบรม เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรม

 

 

   คำแนะนำสำหรับผู้จะเข้ารับการอบรมฯ :
          - ศึกษาธรรมะที่เป็นพื้นฐานตามสมควร
          - ต้องมีความพร้อมทั้งสุขภาพกาย-จิต

 

 

 

                ผู้ที่เข้าอบรม ต้องเดินทางมาถึงสถานที่อบรม (สวนโมกข์นานาชาติ)วันที่ ๑๙ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อรับฟังการแนะนำสถานที่และระเบียบความเป็นอยู่  (จึงจำเป็นต้องมาเวลานี้) วันที่ ๒๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นำชม ธรรมาศรมธรรมมาตา และ ธรรมาศรมธรรมทูตเวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางกลับ 

        สำหรับท่านที่ยังไม่เดินทางกลับ ในวันที่ ๒๗ สามารถเลือกซื้อหนังสือ, เทป, ซีดีธรรมะของท่านพุทธทาสที่อาคารคณะธรรมทาน, ชมผลงานของท่าน เกือบทั้งหมดที่ ศาลาธรรมโฆษณ์, ศึกษาภาพปริศนาธรรมที่ โรงมหรสพทาง วิญญาณ และเยี่ยมชมสถานทีอื่น ๆ  ที่น่าสนใจภายในสวนโมกขพลาราม

        

รูปแบบการจัดอบรม

         ถือแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามระบบองค์รวมแห่งพุทธธรรมทั้งสามด้าน กล่าวคือศีล-สมาธิ-ปัญญา อันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่สุขสงบเย็น เป็นประโยชน์ มีดุลยภาพและยั่งยืน ทั้งส่วนตนและสังคมโดยรวม กล่าวคือ
       ๑. ศีล : ฝึกการใช้ชีวิตที่สงบเย็น เรียบง่าย เป็นอิสระจาก พันธนาการทางวัตถุส่วนเกินให้มากที่สุด ให้ความสำคัญต่อการรักษา ปฏิบัติตามระเบียบวินัยอันดีของชุมชน ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง โดยถือแนวการ ปฏิบัติศีลแปดเป็นบรรทัดฐานขั้นต่ำ.

       ๒. สมาธิ : ฝึกหัดพัฒนายกระดับความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของจิต ทั้งทางด้านสติและสมาธิ ด้วยระบบอานาปานสติภาวนา โดย ฝึกหัดปฏิบัติในทุกอิริยาบถของการดำรงชีวิตตลอดระยะเวลาของการอบรม.
       ๓. ปัญญา : ด้วยการนำเสนอหลักธรรมที่เป็นแก่นหลักของพุทธธรรม เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ จนเกิด การพัฒนาปัญญาญาณ รู้เห็นแจ้งสภาวะตามความเป็นจริงของสัจจธรรม แห่งชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง.

      อนึ่ง จุดมุ่งหมายอันเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการอบรมครั้งนี้ ได้แก่การพัฒนาสภาวะความสงบเย็นภายในจิตใจของผู้ร่วม กิจกรรมเป็นพื้นฐานเบื้องต้น จึงถือเป็นข้อตกลงที่เคร่งครัด ในการงดพูดจา ติดต่อสื่อสาร กับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดระยะเวลาของการอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม.

         การเป็นอยู่ : การใช้ชีวิตเป็นอยู่ ณ ธรรมาศรมนานาชาติ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งพุทธะ (ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน) ชุมชนแห่งสันติสงบร่มเย็น และการฝึกฝนพัฒนาตนเอง จึงใช้แนวทางที่ท่านอาจารย์พุทธทาส ให้ไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ กล่าวคือ "กินอยู่อย่างต่ำ มุ่ง กระทำอย่างสูง", "เป็นอยู่อย่างง่าย มุ่งกระทำสิ่งที่ยาก" และใช้ชีวิต ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด ดังนี้
          ๑. รับประทานอาหารวันละ ๒ มื้อ (งดเว้นเนื้อสัตว์) วันที่ ๒๕  จัดให้ฝึกเข้าอยู่อุโบสถศีล โดยรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว
          ๒. ฝึกหัดการนอนด้วยหมอนไม้ พร้อมเครื่องนอนที่เรียบง่ายที่สุด ฝึกการใช้ชีวิตเท้าเปล่า ไม่สวมรองเท้า
          ๓. ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองโดยลำพัง เพื่อให้สามารถศึกษา เรียนรู้ เข้าใจภาวะจิตใจของตัวเองได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา

          ๔. ใช้เวลาของชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรม และฝึกฝนอบรมตนเองตลอดเวลาของการอบรม
          ๕. ใช้ชีวิตด้วยความสงบเย็น ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียดเร่งร้อน ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อเรียนรู้สภาวะแห่งความสมดุลพอเหมาะพอดี ในทุก ๆ การกระทำแห่งการดำเนินชีวิต

 

   

 

 

 การเตรียมตัว :
          ๑. ท่านควรศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติการเป็นอยู่และตารางเวลา กิจกรรมให้เข้าใจอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้ท่านสามารถปรับตัวดำเนิน ชีวิตแห่งการปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เกิดความวิตกกังวลใด ๆ
          ๒. จัดการธุระส่วนตัวให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อตัด สิ่งที่จะรบกวนจิตใจของท่านตลอดระยะเวลา ของการอบรม
          ๓. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ โปรดสอบถามอาสาสมัครผู้ ทำหน้าที่ประสานการจัดอบรม เพื่อขจัดสิ่งรบกวนจิตใจท่านก่อนเริ่มการอบรม และเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดคุยให้มากที่สุดตลอดระยะเวลาของการอบรม
    

          ข้อควรระลึก : ท่านที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ควรระลึกเสมอว่า ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรม อบรมพัฒนา ฝึกฝนตนเองให้มี คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนอบรมตนที่ยาก ลำบากบ้างเป็นธรรมดา โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเรียนรู้และปรับตัว จะต้องใช้ความอดทนและความเพียรเป็นอย่างสูง แต่จะนำมาซึ่ง ผลอันมีคุณค่าสูงยิ่งต่อการดำรงชีวิตอย่างมิอาจประเมินค่าได้ กรุณา อย่าเข้าร่วมอบรมเพื่อทดลองเล่น หรือหวังว่าจะได้อะไรดี ๆ โดยปราศ จากการลงแรง หรือได้มาด้วยความสะดวกสบายเลย ท่านจะพบกับความ ผิดหวังอย่างแน่นอน โปรดตระหนักไว้เสมอว่า พระบรมศาสดา ตรัสรู้บรรลุสัจจธรรมอันสูงสุด ในสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อย่าง ธรรมชาติธรรมดาที่สุด มิได้ตรัสรู้ในพระราชวังอันแสนสะดวกสบาย ที่พระองค์ทรงสละละทิ้งออกมา

 

 


ลักษณะของหอพัก

 

 

 

             ห้องน้ำในหอพัก                                                              สระน้ำสำหรับปฏิบัติอิสระและเดินจงกรม 

                                                                                                                              

         

ข้อพึงปฏิบัติ
   ๑. อยู่ร่วมตลอดการอบรม เข้าร่วมทุกรายการและตรงต่อเวลา
   ๒. งดติดต่อบุคคลภายนอก และไม่ออกนอกบริเวณที่อบรม
   ๓. งดการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติอื่น มีปัญหากรุณาถามวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่
   ๔. ไม่นำอาหารหรือของกินอย่างอื่นติดตัวมา ควรรับประทานอาหารเฉพาะ
        ที่จัดให้  เพื่อความเป็นอยู่อย่างง่าย
   ๕. ตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง ด้วยความกระตือรือร้น
   ๖. ไม่คาดหวังเกินไปจนเคร่งเครียด ปฏิบัติด้วยความผ่อนคลาย
   ๗. งดส่งเสียงดังทุกกรณี และมีความเกรงใจผู้อื่น
   ๘. มีสติในทุกอิริยาบถ ทำงานและกิจวัตรทุกอย่างให้เป็นการปฏิบัติธรรม
   ๙. งดใช้เครื่องประดับของมีค่า ฯลฯ และไม่ควรนำติดตัวมา

 

         

ของใช้จำเป็นที่ต้องเตรียมมา
         ๑.   เสื้อตัวยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป ไม่บาง (ไม่ใช้เสื้อผ้าแขนกุด) ผ้านุ่งหรือ กางเกงขายาว สีสุภาพ (ไม่นุ่งขาสั้น)
         ๒.   ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ (ผู้ชาย-ผ้าขาวม้า/ผู้หญิง-ผ้าถุงสีเข้ม ๒ ผืน)
         ๓.   กางเกงยืดขายาว สำหรับฝึกกายบริหารกาย-บริหารจิต
         ๔.   ยาทากันยุง   

         ๕.   ไฟฉาย, ร่ม
          ๖.   ยา (หากมีโรคประจำตัว)    

         ๗.   ถุงย่าม หรือถุงผ้า (ไม่ใช้ถุงพลาสติก)

 

       

กำหนดการประจำวัน

   ตื่นนอน       ๐๓.๓๐ น.   

    ๐๔.๐๐   -   ๐๕.๐๐ น.          ทำวัตรสวดมนต์เช้า
    ๐๕.๐๐   -   ๐๖.๐๐ น.          อ่านธรรมมะรับอรุณ นั่งสมาธิ
    ๐๖.๐๐   -   ๐๗.๐๐ น.          ออกกำลังกายยามเช้า
    ๐๗.๐๐   -   ๐๘.๐๐ น.          ฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา
    ๐๘.๐๐   -   ๑๐.๐๐ น.          อาหารเช้า,  งานอาสาสมัคร,  พักผ่อน
    ๑๐.๐๐   -   ๑๑.๓๐ น.          ฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา
    ๑๑.๓๐   -   ๑๒.๓๐ น.          ซีดี อานาปานสติภาวนา
    ๑๒.๓๐   -   ๑๔.๐๐ น.          อาหารกลางวัน,  พักผ่อน
    ๑๔.๐๐   -   ๑๕.๓๐ น.          ฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา
    ๑๕.๓๐   -   ๑๖.๓๐ น.          ซีดี อานาปานสติภาวนา
    ๑๖.๓๐   -   ๑๗.๐๐ น.          ฝึกปฏิบัติอานาปานสติภาวนา
    ๑๗.๐๐   -   ๑๘.๐๐ น.          ทำวัตรสวดมนต์เย็น
    ๑๘.๐๐   -   ๑๙.๓๐ น.          ดื่มน้ำปานะ  พักผ่อน
    ๑๙.๓๐   -   ๒๑.๐๐ น.          ธรรมะก่อนนอน  ปฏิบัติอานาปานสติภาวนา   
    ๒๑.๐๐   -   ๐๓.๓๐ น.          พักผ่อน 

 

สิ้นสุดการรับสมัครล่วงหน้าทุกวันที่ ๑๘ ของเดือน

 

 

       กรอกใบสมัครที่นี่

 

*หมายเหตุ หากท่านกรอกและส่งข้อความในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องรออีเมลล์ยืนยัน สามารถเดินทางมาได้เลยค่ะ*

 

การฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ธรรมาศรมธรรมมาตา

การฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงาม

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

      ดาวนโหลด จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวนโหลด

      ๑. เข้าใจและเข้าถึงความหมายของชีวิตพรหมจรรย์จนเกิดศรัทธาปสาทะที่จะประพฤติพรหมจรรย์อย่างหมดจดงดงาม และรักษาการดำเนินชีวิตตามหลักการนี้ ได้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

        ๒. สามารถนำแบบอย่างการประพฤติพรหมจรรย์ ฯ นี้ไปเผยแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ให้เกิดความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขสงบเย็นแก่ชีวิต

 

imagesการดำเนินงานimages

ความเป็นอยู่ มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามอุดมคติของสวนโมกข์ คือ "เป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง" ใกล้ชิดธรรมชาติ และ มีการทำงานเป็นตัวการปฏิบัติธรรม

  

การศึกษาอบรม

ภาคปริยัติ ศึกษาเรื่อง อริยสัจ ๔, ปฏิจจสมุปบาท, อิทัปปัจจยตา,ไตรลักษณ์, ธาตุอายตนะ ขันธ์, กิเลส อุปกิเลส นิวรณ์, อานาปานสติ ๑๖ ขั้น, กรรม,โพธิปักขิยธรรม, ธรรมะคืออะไร, กาลามสูตร มหาปเทสสูตร,โคตมีสูตร, ฆราวาสธรรม,สัปปุริสธรรม, เสขิยวัตรฯลฯ มีการอ่านคำสอนผู้บวชใหม่, ตามรอยพระอรหันต์,ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ นอกจากนี้มีการฟังซีดีธรรมอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส,ท่าน ก. เขาสวนหลวง,

ท่านอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง

ภาคปฏิบัติ ด้วยวิธี อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ซึ่งเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในสูตรนั้นแล้ว อานาปานสติ ๑๖ ขั้นนี้ เจ้าประคุณท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าเป็นแบบของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า " ตถาคตก็ตรัสรู้ด้วยวิธีนี้" นอกจากนี้มีการปฏิบัติชาคริยานุโยค เนสัชชิก ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ และฝึกปฏิบัติการทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการทำงานประจำวัน ได้แก่งานในอาคาร นอกอาคาร งานวันกรรมกรตามแบบสวนโมกข์ในทุกวันโกน มีการบันทึกธรรม บันทึกผลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการสังเกตอุปกิเลสในตน มีการบอกบริสุทธิ์ในวันโกน

 

ระเบียบปฏิบัติ

-สมาทานศีล ๘ วันพระสมาทานอุโบสถศีล

-ดำรงชีวิตตามโคตมีสูตร (งดการพูดคุย, การไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่ ฯลฯ)

-งดเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

-งดการติดต่อบุคคลภายนอก และไม่ออกนอกบริเวณธรรมาศรมฯ ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นกรณีจำเป็น และได้รับอนุญาตแล้ว)

-แต่งกายด้วยผ้าถุงดำ เสื้อขาว (เสื้อในตัวยาว) สำหรับชี แต่งชุดชีตามปกติ

-รับประทานอาหารตามที่โครงการอบรมจัดให้เท่านั้น ไม่เก็บกักตุนอาหารทุกชนิด

-ของใช้ที่จำเป็นส่วนตัว เตรียมมาเองให้พอใช้ (เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ )

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: