covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สวนโมกข์นานาชาติ ของดการจัดกิจกรรมการอบรมอานาปานสติภาวนาชั่วคราว

จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า และเข้าอบรมได้ตั้งแต่ 19-27 พฤษภาคม 2564เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  081-0790295

 

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่

 

ประกาศคณะธรรมทาน

สังคมออนไลน์

 

 

 

    

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: