โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทูตภาคฤดูร้อนสวนโมกข์

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทูตภาคฤดูร้อนสวนโมกข์

วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๒๘ เมษายน .. ๒๕๖๑

 

 

หลักการและเหตุผล

        เด็กเป็นผู้สร้างโลกในปัจจุบันและอนาคต ถ้าเราสร้างเด็กให้มีศีลธรรมวันนี้ วันหน้าเราจะมีผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมด้วย  การสร้างเด็กให้มีศีลธรรมด้วยการบวชเป็นสามเณรหรือ เป็นเด็กวัด  เพื่อเขาจะได้รับการอบรม  แนะนำสิ่งที่เขาต้องรู้  ควรรู้ เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ ความขยัน ความมุ่งมั่น การเรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย การบังคับตนเอง  ความรอบรู้ และแวดล้อมทางศีลธรรม  ใช้ระยะเวลา ตามสมควร ในการเตรียมตัว การศึกษาอบรมและ การออกเผยแผ่

 

วัตถุประสงค์                    

                   ๑) ให้เด็กในพื้นที่ อ.ไชยา  และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ

                   ๒) ให้เด็กได้ตอบแทนคุณมารดาและบิดา

                   ๓) ให้เด็กได้ศึกษาระเบียบวินัย ให้ได้อบรมการบังคับตัวเอง  และรอบรู้สิ่งที่ตัองรู้

                   ๔) ให้เด็กได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการปฏิบัติธรรม

                   ๕) ให้เด็กได้ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

 

  วิธีการ คุณสมบัติ และระยะเวลา

                           

            ประชาสัมพันธ์โครงการตามโรงเรียนประถมและมัธยมในเขตอำเภอไชยา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    •             รับสมัครที่อาคารธรรมทาน และนัดวันสัมภาษณ์ตั้งแต่ ๕ มกราคม ๖๑ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (โทรนัดสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕ หรือ เบอร์ ๐๘๓๕๙๖๐๘๑๘(คุณวินัย) พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมาสัมภาษณ์ด้วย.

                            วันที่ ๑๖ - ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  พระอาจารย์และเจ้านาคที่มาอยู่ก่อน เดินสำรวจเส้นทางการจาริกธุดงค์   สวนโมกข์วัดตะกรบและผู้สมัครเข้าอยู่วัดวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. รวม  เพื่อเป็นนาคเตรียมตัวบวชเณรหมู่  โกนผมวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โกนผมเจ้านาค และ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐   บรรพชาสามเณรหมู่เวลา   ๙.๐๐ น   ณ ลานหินโค้งวัดธารน้ำไหล  โดยท่านอาจารย์พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ ๓๑ มีนาคม  - ๑๕  เมษายน  ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ธรรมมาศรมธรรมฑูต สวนโมกข์นานาชาติ (ดอนเคี่ยม)      วันที่ ๑๖ - ๑๘  เมษายน  เข้าคอร์สที่สวนโมกข์นานาชาติเพื่อเตรียมตัวออกเผยแผ่และปฏิบัติจาริกธุดงค์ ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ 

                           วันที่ ๑๘  -๒๗  ออกเดินเท้าจาริกธุดงค์ เผยแผ่พระศาสนา วันที่ ๒๘ เมษายนเวลา  ๖.๓๐น. ลา-สิกขาพร้อมกันที่ลานหินโค้งโดยท่านเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล

 คุณสมบัติบวชผู้ที่บวชเป็นสามเณรและเด็กวัด

                         ๑) สำหรับสามเณรเด็กต้องมีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ รับจำนวนจำกัด ๓๕ คน

                         ๒) สำหรับเด็กวัดต้องมีอายุ อายุ ๑๐ - ๑๑ ปี รับจำกัด ๒๐ คน มีสุขภาพกายใจปกติ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง

 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวนำมาด้วย

                         ๑)เสื้อผ้าสีขาว ๒ชุด                ๒)ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้น
                         ๓)ไฟฉาย                               ๔)รองเท้าแตะสีดำ หรือ สีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย

                         ๕)สมุดบันทึกปกแข็ง ๒๐๐ แผ่น ปากกา ๒ ด้าม 

 สิ่งที่ไม่ต้องนำมา

                         ๑) เงิน  และของมีค่า       ๒) โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลกโทรนิคเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลาย  

                         ๓) ยาเสพติดทุกชนิด      ๔) หมอนผ้าห่ม 

                         ๕) ของเล่น อาวุธ  ๔) ขนม นม

                         ๕) แป้ง

พระอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

  •                ๑) พระอาจารย์พระภาวนาโพธิคุณ                          ที่ปรึกษา
  •            ๒) พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย                               ที่ปรึกษา
  •            ๓) พระอาจารย์เมธี สุเมธโส                                     ประธานดำเนินงาน
  •            ๔) พระเทพรัตนะ พลญาโณ                                    รองประธานดำเนินงาน

 

 

                   -โทรนัดสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕ หรือ เบอร์ ๐๘๓๕๙๖๐๘๑๘(คุณวินัย))

                                                                                                                                             

     การสัมภาษณ์ของสามเณรนาคของสวนโมกข์        การเข้าอยู่ของสามเณรนาค วันที่ 19 มีนาคม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: