อบรมอานาปานสติภาวนาสำหรับครอบครัว

 

 

 

อบรมอานาปานสติภาวนา (สำหรับครอบครัว)

ณ. ธรรมาศรมนานาชาติ(สวนโมกข์นานาชาติ)

สวนโมกขพลาราม ร่วมกับ ธรรมทานมูลนิธิ จัดให้มีการอบรมสมาธิภาวนาสำหรับครอบครัว 
(พ่อ แม่ ลูก ญาติ รวมทั้งผู้สูงอายุ ฯลฯ ) เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน
ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ทุก ๆ คนจะได้มีน้ำ(พระธรรม)สำหรับดับไฟและอาบรดจิตใจให้สดชื่น

เยือกเย็นเป็นความสุขชนิดที่ไม่อาจหามาได้จากทางอื่น.  

- กำหนดการอบรม

                อบรม  ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑

            เข้าที่พัก  วันที่  ๑๑ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

              กลับ   วันที่  ๑๕  เวลา     ๑๐.๐๐ น.

  - การเป็นอยู่

              ห้องพักเป็นห้องเดี่ยวติดกัน อาจพักห้องเดียวกัน หรือ คนละห้อง

  หรือ กางเต็นท์พักกลางสนามหรือในศาลา ฯลฯ

- อาหาร

              ๒ มื้อ มื้อเช้าเป็นข้าวต้ม มื้อเที่ยงเป็นข้าวสวย ไม่มีเนื้อสัตว์ตอนเย็นเป็นเครื่องดื่ม

  โอวัลตินหรือ นมถั่วเหลือง (เด็กเล็กมีอาหารมื้อเย็นเลี้ยง) ตื่น ๐๕.๐๐ น. เข้านอน ๒๑.๐๐ น.

- กิจกรรมประจำวัน

ทำวัตรสวดมนต์ ฝึกสมาธิ ออกกำลังกาย บริหารกาย – จิต ฟังธรรม

( อาจมีแยกกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กในวัยต่าง ๆ กัน)

ทำกิจกรรมจิตอาสา เช่นปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ขนทราย ฯลฯ

  

ตารางอบรมอานาปานสติภาวนาสำหรับครอบครัว

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ธรรมาศรมนานาชาติ สวนโมกขพลาราม

    

วันที่ ๑๑ เมษายน

๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.

๑๖.๔๕ – ๑๘.๐๐ น

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

ลงทะเบียน เข้าที่พัก

กล่าวตอนรับ

แนะนำสถานที่

ดื่มน้ำปานะ(หรือมื้อเย็นสำหรับเด็กๆ)

ปฐมนิเทศ, ชมวีดีทัศน์ ชีวิตและงานท่านพุทธทาส

วันที่ ๑๒,๑๓,๑๔ เมษายน

๐๕.๐๐ น.

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

 

ระฆังปลุก

ทำวัตร สวดมนต์เช้า

ออกกำลังกาย

นั่งสมาธิ, เดินจงกรมรอบสระ,พัก

อาหารเช้า,พัก

ฟังซีดีธรรมะ

กิจกรรม

อาหารเที่ยง,พัก

ฝึกปฏิบัติภาวนา

กิจกรรม

ทำวัตรเย็น

กิจกรรม เหงื่อ คือน้ำมนต์ที่แท้จริง

ดื่มน้ำปานะ(หรือมื้อเย็นสำหรับเด็กๆ)

เดินรอบสระ, นั่งสมาธิ, นิทานก่อนนอน

วันที่ ๑๕ เมษายน

๐๕.๐๐ น.

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น

 

ระฆังปลุก

ทำวัตร สวดมนต์เช้า

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

อาหารเช้า/เก็บเครื่องนอน/เดินทางกลับ

 

 

 - กำหนดการสมัคร

              ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

 - วิธีการรับสมัคร

              ติดต่อสอบถามและสมัครโดยตรงได้ที่

              - อาคารคณะธรรมทาน เลขที่ ๖๘/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๑๐  

              -โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๓๑-๖๖๑-๒, ๐๗๗-๔๓๑-๕๕๒, ๐๗๗-๔๓๑-๕๙๖

              -โทรสาร ๐๗๗-๔๓๑-๕๙๗ 

              - มือถือธรรมมาศรมนานาชาติ : ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕

  - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  - ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.4shared.com/office/krLQjqBLce/family.html 

    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=807family.zip#sthash.2EYjsVz7.dpuf

 

http://upload.freeupload2u.com/download.php?file=807family.zip#sthash.2EYjsVz7.dpuf

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: