โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทูตภาคฤดูร้อนสวนโมกข์

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทูตภาคฤดูร้อนสวนโมกข์

วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๒๘ เมษายน .. ๒๕๖

 

 

หลักการและเหตุผล

        เด็กเป็นผู้สร้างโลกในปัจจุบันและอนาคต ถ้าเราสร้างเด็กให้มีศีลธรรมวันนี้ วันหน้าเราจะมีผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมด้วย  การสร้างเด็กให้มีศีลธรรมด้วยการบวชเป็นสามเณรหรือ เป็นเด็กวัด  เพื่อเขาจะได้รับการอบรม  แนะนำสิ่งที่เขาต้องรู้  ควรรู้ เช่น ความกตัญญู ความรับผิดชอบ ความขยัน ความมุ่งมั่น การเรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย การบังคับตนเอง  ความรอบรู้ และแวดล้อมทางศีลธรรม  ใช้ระยะเวลา ตามสมควร ในการเตรียมตัว การศึกษาอบรมและ การออกเผยแผ่

 

วัตถุประสงค์                    

                   ๑) ให้เด็กในพื้นที่ (อ.ไชยา  อ.ท่าฉาง  อ.ท่าชนะ) เข้าร่วมโครงการ

                   ๒) ให้เด็กได้ตอบแทนคุณมารดาและบิดา

                   ๓) ให้เด็กได้ศึกษาระเบียบวินัย ให้ได้อบรมการบังคับตัวเอง  และรอบรู้สิ่งที่ตัองรู้

                   ๔) ให้เด็กได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการปฏิบัติธรรม

                   ๕) ให้เด็กได้ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

 

  วิธีการ คุณสมบัติ และระยะเวลา

                            ประชาสัมพันธ์โครงการตามโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอไชยา ท่าฉาง  ท่าชนะ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัครที่อาคารธรรมทาน และนัดวันสัมภาษณ์ตั้งแต่ ๑๕ มกราคม ๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐ (โทรนัดสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕ หรือ เบอร์ ๐๘๓๕๙๖๐๘๑๘ (คุณวินัย)) พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมาสัมภาษณ์ด้วย.

                            วันที่ ๑๖ - ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  พระอาจารย์และเจ้านาคที่มาอยู่ก่อน เดินสำรวจเส้นทางการจาริกธุดงค์   สวนโมกข์วัดตะกรบและผู้สมัครเข้าอยู่วัดวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. รวม ๑๒ วัน เพื่อเป็นนาคเตรียมตัวบวชเณรรวม  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. โกนผมเจ้านาค  และบรรพชาสามเณรหมู่เวลา   ๙.๐๐ น วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ ลานหินโค้งวัดธารน้ำไหล  โดยท่านอาจารย์พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ ๑ เมษายน - ๑๕  เมษายน  ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดธารน้ำไหล  สวนโมกขพลาราม  พักที่อาคารท่านอาจารย์โพธิ์ ในค่ายธรรมบุตร  วันที่ ๑๖ - ๑๘  เมษายน  เข้าคอร์สที่สวนโมกข์นานาชาติเพื่อเตรียมตัวออกเผยแผ่และปฏิบัติจาริกธุดงค์ ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ 

                          วันที่ ๑๘  -๒๗  ออกเดินเท้าจาริกธุดงค์ เผยแผ่พระศาสนา วันที่ ๒๘ เมษายนเวลา  ๖.๓๐น. ลา-สิกขาพร้อมกันที่ลานหินโค้งโดยท่านเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล

 คุณสมบัติบวชผู้ที่บวชเป็นสามเณรและเด็กวัด

                         ๑) สำหรับสามเณรเด็กต้องมีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ รับจำนวนจำกัด ๓๕ คน

                         ๒) สำหรับเด็กวัดต้องมีอายุ อายุ ๑๐ - ๑๑ ปี รับจำกัด ๒๐ คน มีสุขภาพกายใจปกติ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง

 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวนำมาด้วย

                         ๑)เสื้อผ้าสีขาว ๒ชุด                ๒)ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้น
                         ๓)ไฟฉาย                               ๔)รองเท้าแตะสีดำ หรือ สีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย

                         ๕)สมุดบันทึกปกแข็ง ๒๐๐ แผ่น ปากกา ๒ ด้าม 

 สิ่งที่ไม่ต้องนำมา

                         ๑) เงิน  และของมีค่า       ๒) โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลกโทรนิคเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลาย  

                         ๓) ยาเสพติดทุกชนิด      ๔) หมอนผ้าห่ม 

                         ๕) ของเล่น อาวุธ  ๔) ขนม นม

                         ๕) แป้ง

พระอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

                         ๑) พระอาจารย์พระภาวนาโพธิคุณ                                            ที่ปรึกษา

                         ๒) พระอาจารย์พระอธิการสุชาติ  ปัญญาทีโป                            ที่ปรึกษา

                         ๓) พระอาจารย์เมธี  สุเมธโส                                      ประธานดำเนินงาน

                         ๔) พระอาจารย์ศักดิ์ชัย                                          รองประธานดำเนินงาน

 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอบรมนาค

                         ๑) คุณครูประยงค์           นาคน้อย                    ๒) คุณครูพรศักดิ์            อ่ำใหญ่

                         ๓) คุณครูแช่ม                อริยพรบำรุง               ๔) คุณครูจำลอง              นิลทจันทร์

                         ๕) คุณครูเมตตา             พานิช                         ๖) คุณณรงค์                    เสมียรเพชร

                         ๗) คุณสุพล                    โลห์ชิตกุล                 ๘) แม่ชีมาลี  และคณะ 

                         ๙) ธรรมมาตาสุภาวิณี     วิบูลย์เขตร์              ๑๐) คุณสุนทร                คณนา

รายชื่อพระพี่เลี้ยง

                         ๑)พระอาจารย์อมรเทพ  อคฺคเตโช                 ๒)พระอาจารย์มหาธงชัย  วณฺณวีโร

                        ๓)พระมหายศนา                                             ๖)พระทวีทรัพย์

 ตารางปฏิบัติช่วงเป็นนาค

๐๕.๐๐ น.             ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๕.๓๐ น.            ทำวัตร สวดมนต์แปลจิตตภาวนา อาคารท่านอาจารย์โพธิ์ ค่ายธรรมบุตรซ้อมท่องคำขานนาคหมู่ที่จำเป็น

๐๖.๐๐ น.              โยคะ โดยอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

๐๗.๐๐ น.             ทำงานประจำวัน

๐๘.๐๐ น.             รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ น.              ธรรมบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑.๐๐ น.              รับประทานอาหารเที่ยง

๑๒.๐๐ น.             พักผ่อนชมดีวีดีพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก(เลือกบางตอน)  ณ หอประชุมตรงข้ามโรงครัว

๑๓.๐๐ น.             จิตตภาวนา

๑๔.๐๐ น.             เข้าฐานขานนาค

๑๖.๐๐ น               ทำงานกรรมกร สละเหงื่อล้างความเห็นแก่ตัว

๑๗.๐๐ น.             อาบน้ำ จิตตภาวนา

๑๘.๐๐ น.             ดื่มน้ำปานะ

๑๘.๓๐ น.            ทำวัตร สวดมนต์เย็น ซ้อมขานนาคหมู่

๒๐ .๐๐ น.            ถอดบทเรียนประจำวัน ชี้ขุมทรัพย์โดยพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง

๒๑.๐๐ น.             เข้านอน

 

วันโกนผมนาคเณร และเด็กวัด  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๐

       ๑๓.๐๐ น.     พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง โกนผมนาคเณร บริเวณรอบอาคารท่านอ.โพธิ์ ค่ายธรรมบุตร

       ๑๗.๐๐ น.     เดินไปกราบอัฐิท่านอาจารย์พุทธทาส

       ๑๘.๐๐ น.     น้ำปานะ

       ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตรเย็น

       ๒๐.๐๐ น.     ตรวจสอบเอกสารการบวช

       ๒๑.๐๐ น.     นอน ที่อาคารท่านอ.โพธิ์

 

วันบรรพชาหมู่   วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม

              ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน

            ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่ลานหินโค้ง  เช้าร่วมกับพระภิกษุ เตรียมสถานที่การบรรพชาที่ลานหินโค้ง สวนโมกข์วัดธารน้ำไหล ให้พร้อม ไปอาบน้ำ เปลี่ยนชุดนาค

            ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารที่โรงอาหารใกล้โรงครัว ตรวจสอบแบบคำขอบรรพชาให้เรียบร้อยมีลายเซ็นมารดาบิดา (อีกครั้ง) นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้ในการบรรพชา
            ๐๙.๓๐ น. ท่านอาจารย์พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึง พ่อแม่รับผ้าจีวรจากพระพี่เลี้ยง เข้าไปนั่งใกล้ๆให้ตรงกับนาคเณร เมื่อพร้อมท่านอาจารย์ฯให้โยมสมคิด มีเผือก นำไหว้พระรัตนตรัย อาราธนาศีล ให้นาคเณรกล่าวคำขอขมาต่อมารดาบิดา ผู้มีพระคุณ  เมื่อพร้อมท่านอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ ให้สัญญาณเริ่มกล่าวคำขอบรรพชา ได้ ด้วยเสียงดังฟังชัด พระอุปัชฌาย์สอนนาค บอกตะจะกัมมัฏฐาน แล้วเอาอังสะคล้องคอให้นาคเณรไปห่มจีวรที่โรงมหรสพทางวิญญาณ กับพระทั้งที่อยู่ประจำ และพระอาคันตุกะ ช่วยห่มจีวรให้นาค รอจนพร้อมกันทุกคน จึงเข้าแถวกลับเดินไปที่ลานหินโค้งเพื่อ กล่าวคำขอศีล ๑๐ ขอนิสัย เสร็จพิธี การบรรพชาสามเณรหมู่แล้ว เข้าแถวไปฉันเพลที่โรงฉัน (ผู้ปกครองเตรียมอาหารใส่ปิ่นโต หรือ ภาชนะอย่างอื่นมาเลี้ยงพระภิกษุ พระพี่เลี้ยง สามเณร และญาติที่มาร่วมงานฯด้วย)
            เวลา ๑๒.๓๐ น.   ประชุมผู้ปกครอง ทำความเข้าใจในการอบรม ผู้ปกครองลงชื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยง  สามเณรถ่ายรูปร่วมกับโยมพ่อโยมแม่ ญาติที่มาร่วมงาน เดินกลับไปพินธุจีวรที่อาคารท่านอาจารย์โพธิ์ เพื่อศึกษาอบรมต่อไป )

 

 ตารางปฏิบัติช่วงเป็นสามเณร

๐๔.๐๐ น.             ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

๐๔.๓๐ น.            ทำวัตรเช้าที่ลานหินโค้ง

๐๖.๐๐ น.              เตรียมตัวบิณฑบาต

๐๘.๐๐ น.             ฉันบิณฑบาต ที่หอประชุมอบรมตรงข้ามโรงครัว

๑๐.๐๐ น.              ฟังธรรมซีดีท่านอาจารย์พุทธทาส(วันเว้นวัน)  ที่ลานหินโค้ง

๑๑.๐๐ น.              ฉันเพลที่โรงฉัน

๑๒.๐๐ น.             ทำความสะอาดโรงฉัน พักกับพระพี่เลี้ยง

๑๕.๐๐ น.             ฟังธรรมพระเถระ

๑๖.๐๐ น.              กวาดลานวัด

๑๗.๐๐ น.             สรงน้ำ

๑๘.๐๐ น.             น้ำปานะ

๑๙.๐๐ น.              ทำวัตรเย็น  ๓ภาษา(บาลี ไทย อังกฤษ)ที่ใต้ถุนอาคารท่านอาจารย์โพธิ์

๒๐.๐๐ น.             ถอดบทเรียนประจำวัน ชี้ขุมทรัพย์โดยพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ปลงอาบัติ

๒๑.๐๐ น.             บันทึกประจำวัน ส่งพระพี่เลี้ยง จำวัด

 

รายชื่อพระเถระผู้สอน และให้การอบรม(เวลา ๑๕.๐๐น)

                       ๑) ท่านอาจารย์โพธิ์                       ๒) ท่านอาจารย์สุชาติ

                       ๓) ท่านอาจารย์สิงห์ทอง                ๔) พระอาจารย์ทวี

                       ๕) พระอาจารย์เมธี                         ๖) พระอาจารย์มณเทียร

                       ๗) พระอาจารย์ศักดิ์ชัย                   ๘) พระอาจารย์ปลัดพานิช

                       ๙) พระอาจารย์มหาเอื้อมโชค         ๑๐)พระอาจารย์ไพศาล

                     ๑๑)พระอาจารย์กัณฑรัตน์                ๑๒)พระอาจารย์มหาธงชัย

 

เส้นทางธุดงค์

                     ๑) ศาลาปฏิบัติธรรมบ้านหนองกรูด    ค้างคืนวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๒) วัดปาเลไลยก์                                  ค้างคืนวันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๓) วัดหน้าเมือง                                    ค้างคืนวันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๔) วัดสระพังจิก                                   ค้างคืนวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๕) วัดอิฐ                                              ค้างคืนวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๖) วัดจำปา                                           ค้างคืนวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๐

                    ๗) วัดตะกรบ                                       ค้างคืน วันที่  ๒๔-๒๕ เมษายน  ๒๕๖๐

                                                                                 วันที่ ๒๖ เมษายน เดินเท้ากลับวัดธารน้ำไหล

                   -โทรนัดสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๐๗๙๐๒๙๕ หรือ เบอร์ ๐๘๓๕๙๖๐๘๑๘(คุณวินัย))

                                                                                                                                             

     การสัมภาษณ์ของสามเณรนาคของสวนโมกข์        การเข้าอยู่ของสามเณรนาค วันที่ 19 มีนาคม 

 

 

 

 

 

 

  

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: